Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (*)

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Vợ chồng tôi đồng sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhưng muốn tặng cho anh trai ruột thì thủ tục thế nào và có phải đóng thuế gì không? Trần Thị Huệ (Thừa Thiên – Huế)

Việc cho, tặng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất giữa các cá nhân với nhau có liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Theo đó:

1- Đối với thuế TNCN:

Tại Khoản 1.d Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN quy định về thu nhập miễn thuế như sau: “Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng;... ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau”.

Căn cứ quy định trên và quy định tại Khoản 6.a, 6.b Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, trường hợp vợ chồng bà đồng sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi tặng cho anh trai ruột của bà (hoặc của chồng bà) thì người anh trai này chỉ được miễn thuế TNCN từ quà tặng đối với phần sở hữu của em ruột. Phần quà tặng nhận được từ em rể (em dâu) không được miễn thuế TNCN.

2- Đối với lệ phí trước bạ:

Tại Khoản 10 Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/3/2013 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định về trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau: “Nhà, đất thừa kế, hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng;… ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Như vậy, trong trường hợp này anh trai của bà (hoặc của chồng bà) cũng chỉ được miễn lệ phí trước bạ đối với phần tài sản là quà tặng của em ruột. Phần tài sản nhận được từ em rể (em dâu) vẫn phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

(*) Tiêu đề do Financeplus đặt.