Thủ tục hải quan điện tử: Triển khai rộng khắp


Theo kiến nghị của Bộ Tài chính, vừa qua Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý mở rộng địa bàn triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) tại ba địa bàn: Lào Cai, Hà Tĩnh và Cần Thơ, nâng số địa bàn triển khai TTHQĐT lên 13.

Theo Ban Cải cách, hiện đại hoá Hải quan- TCHQ, tính đến nay đã có 24 chi cục hải quan tại 10 đơn vị hải quan địa phương triển khai thực hiện TTHQĐT. Tính đến hết tháng 5/2010, đã có 1.139 DN tham gia thực hiện TTHQĐT, tăng 162% so với trước khi mở rộng. Trong đó số lượng tờ khai HQĐT là 22.163 tờ khai, kim ngạch hàng hóa xuất NK được thực hiện thông quan điện tử đạt gần 118 tỷ USD.

Nhiều tiện ích

Thủ tục HQĐT đã được áp dụng đối với một số loại hình quản lý xuất NK như: thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất NK, NK theo hợp đồng mua bán; thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công và nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK.

Qua số liệu thống kê của TCHQ, có thể thấy rằng, mô hình TTHQĐT đang phát huy lợi thế, hoàn toàn phù hợp trong điều kiện hiện nay. Điều này thể hiện rõ bằng việc số lượng DN tăng, từ 699 DN năm 2009 lên 1.139 DN, tăng 162%. Nhìn chung, các DN đều nhận thấy rằng, tham gia TTHQĐT sẽ tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường thương mại quốc tế, giảm thời gian thông quan và tiết kiệm chi phí.

TCHQ cho biết, mục tiêu phấn đấu đối với TTHQĐT là đến hết năm 2010 sẽ có 70% số chi cục hải quan của 13 địa bàn được chọn áp dụng thông quan điện tử đối với ba loại hình hàng hoá xuất NK chính, gồm: kinh doanh, sản xuất XK và gia công; đồng thời tiến tới áp dụng loại hình chế xuất.

Đến năm 2011, ngành Hải quan phấn đấu triển khai đầy đủ 11 loại hình hàng hoá XNK, gồm: Hàng hoá XK, NK theo hợp đồng mua bán hàng hóa; Hàng hoá XK, NK để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài; Hàng hoá XK, NK theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng XK; Hàng hóa đưa vào, đưa ra DN chế xuất và DN ưu tiên; Hàng hóa XK, NK để thực hiện dự án đầu tư; Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất...

Công việc tiếp theo

Để đạt được mục tiêu, đến hết năm 2010, sẽ có 70% chi cục triển khai TTHQĐT và 70% kim ngạch hàng hoá xuất NK thông quan điện tử, TCHQ tập trung hoàn thành một số phần công việc:

Xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng TTHQĐT về phạm vi và đối tượng thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2010. TCHQ đã chỉ đạo 10 cục hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết mở rộng phạm vi về địa bàn và loại hình hàng hóa áp dụng thủ tục HQĐT; tiếp tục đề xuất mở rộng triển khai TTHQĐT tại một số cục hải quan, trước mắt trong năm 2010 triển khai tại Cục Hải quan Cần Thơ, Cục Hải quan Hà Tĩnh và Cục Hải quan Lào Cai.

Bên cạnh đó, TCHQ tiếp tục hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ triển khai TTHQĐT với đầy đủ các loại hình theo Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009. Trong những tháng còn lại của năm 2010 TCHQ sẽ ban hành quy trình thủ tục HQĐT cho các loại hình chế xuất, DN chế xuất ưu tiên, tạo tiền đề để năm 2011 ban hành quy trình TTHQĐT đối với loại hình: Kho ngoại quan; tạm nhập tái xuất; xuất NK tại chỗ và các chế độ khác.

Song song với đó là việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin triển khai mở rộng thủ tục HQĐT: Thực hiện mô hình thông quan tập trung tại Cục Hải quan Bình Dương và nghiên cứu triển khai tiếp theo tại Cục Hải quan Hải Phòng. Phối hợp với Cty FPT để nhanh chóng hoàn thiện chương trình phầm mềm thông quan điện tử và các phần mềm nghiệp vụ tác nghiệp khác (giám sát hàng hóa, thanh khoản gia công, sản xuất XK...) tại các cục hải quan đang triển khai. Đồng thời, phối hợp với Cty VDC nghiên cứu áp dụng đầy đủ chữ ký số vào quy trình TTHQĐT.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn cho các đơn vị hải quan và DN triển khai thực hiện TTHQĐT.

Box: - Tại Cục Hải quan Lào Cai sẽ thực hiện thí điểm TTHQĐT tại 2 chi cục: Hải quan cửa khẩu Lào Cai và Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai với loại hình kinh doanh XNK theo hợp đồng thương mại. Việc thí điểm sẽ được triển khai từ tháng 7/2010.

- Trong năm 2010, Hà Tĩnh sẽ thực hiện thí điểm tại Chi cục Hải quan Vũng Áng với loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại.

- Cần Thơ sẽ triển khai thí điểm tại tất cả các chi cục từ tháng 8/2010.

- 1.139 DN tham gia TTHQĐT

- 11 loại hình hàng hoá XNk thực hiện TTHQĐT.
 
Theo: dddn.com.vn