Thủ tục hải quan đối với vật tư xây dựng đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất

PV.

(Tài chính) Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (Khu CN Yên Bình I, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) vừa có công văn số 1608/LOG/SEVT ngày 16/08/2013 gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan khi đưa vật tư xây dựng sản xuất trong nước vào xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trong văn bản số 12081/BTC-TCHQ ngày 11/09/2013 để giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào mà không cần tờ khai hải quan nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng và hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn trên, đối với hàng hóa là vật tư sản xuất trong nước phục vụ xây dựng, lắp đặt cho SEVT (bao gồm cả trường hợp nhà thầu tự sản xuất và cung cấp), Bộ Tài chính đồng ý đề xuất của SEVT về việc không yêu cầu nhà thầu mở tờ khai hải quan đối với hàng hóa là vật tư có nguồn gốc sản xuất trong nước đưa vào xây dựng, lắp đặt theo hợp đồng thầu với SEVT.

SEVT chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích hàng hóa đưa từ nội địa vào xây dựng công trình công trình và các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)