Thủ tục hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung: Trường Văn - Thiết kế: Xuân Trường

Nhằm giúp người lao động (NLĐ) nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhanh chóng, thuận lợi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 1220/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể NLĐ thực hiện thủ tục hành chính để được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

Thủ tục hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Thủ tục hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp  - Ảnh 1