Thủ tướng Chính phủ: "Sát cánh" cùng TP. Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch Covid-19

Việt Hoàng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định như vậy tại cuộc họp trực tuyến với TP. Hồ Chí Minh vừa được tổ chức ngày 8/7 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần, “tất cả vì sức khỏe của nhân dân và vì sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh”. Nguồn: chinhphu.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần, “tất cả vì sức khỏe của nhân dân và vì sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh”. Nguồn: chinhphu.vn

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 16 với TP. Hồ Chí Minh là một quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết và phù hợp trong lúc này. Thủ tướng nêu rõ, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các bộ, các ngành, sự hưởng ứng của nhân dân, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã đạt một số kết quả nhất định trong thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian trước mắt, Chính phủ khẳng định quyết tâm cao trong kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; chăm lo, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của người dân là trên hết, trước hết, dứt khoát không để ai thiếu ăn, thiếu mặc và các nhu cầu tối thiểu, thiết yếu, không để xáo trộn cuộc sống của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu chuyển tải mạnh mẽ tinh thần tới toàn dân, toàn hệ thống chính trị, với yêu cầu suy nghĩ phải kỹ, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục thống nhất quan điểm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện mục tiêu kép nhưng trong lúc này, nhưng TP. Hồ Chí Minh ưu tiên cao nhất cho công tác chống dịch để đưa Thành phố trở lại bình thường. Việc chống dịch lần này ở TP. Hồ Chí Minh là chưa có tiền lệ, phải bám sát tình hình thực tế, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện dần, "không cầu toàn, không nóng vội".

Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh hằng ngày với TP. Hồ Chí Minh và yêu cầu các Bộ trưởng dành thời gian, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao. Trong đó, tập trung các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, sinh phẩm, vật tư y tế phải ưu tiên đáp ứng tối đa và theo yêu cầu của Thành phố; các Bộ trưởng quyết định ngay theo thẩm quyền được giao, không xin ý kiến nhiều.

Chính phủ tiếp tục ưu tiên vắc xin cho TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực. Tổ chức tiêm nhanh chóng, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Cần nghiên cứu, đánh giá kỹ hơn về biến chủng mới của virus để có đối sách ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, người lao động mất việc, người nghèo, người yếu thế ở TP. Hồ Chí Minh sẽ được quan tâm hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, nhưng triển khai hết sức linh hoạt để "không ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu cầu thiết yếu tối thiểu".

Nhấn mạnh tinh thần “tất cả vì sức khỏe của nhân dân và vì sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh”, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, nếu vượt quá quy định thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết...