Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế – xã hội

Việt Hoàng

Chính phủ nhất quán mục tiêu đã đề ra, nhưng luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế – xã hội.

Toàn cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021. Nguồn: chinhphu.vn
Toàn cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021. Nguồn: chinhphu.vn

Ngày 1/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2021.

Phiên họp thảo luận một số nội dung lớn gồm: Bối cảnh, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, những kết quả đạt được, những hạn chế, các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình, mục tiêu, phương hướng, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm. 

Các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Một số nội dung liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian qua...

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, qua 6 tháng đầu năm, Chính phủ nhất quán mục tiêu đã đề ra, nhưng luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế – xã hội. 

Từ đầu năm đến nay, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Nhờ đó, tình hình tăng trưởng kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021 đạt kết quả khả quan, kinh tế vĩ mô ổn định dù chịu tác động từ các đợt bùng phát của dịch bệnh. Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,64%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Các cân đối lớn được đảm bảo...

Tiến độ thu ngân sách tích cực, lũy kế 6 tháng đạt 57,7% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2020. An ninh lương thực được đảm bảo, dù một số quốc gia đang thiếu lương thực và giá cả tăng cao do dịch Covid-19. Giữ vững an ninh năng lượng, vận hành ổn định thị trường điện...

Những kết quả bước đầu trong thực hiện mục tiêu kép, bảo đảm an ninh – quốc phòng và đẩy mạnh đối ngoại thời gian qua đã giúp tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 2 kịch bản thực hiện mục tiêu tăng trưởng đã được Quốc hội và Chính phủ giao:

Kịch bản 1, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6%, quý III cần đạt mức tăng trưởng là 6,2% (thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,5 điểm phần trăm), quý IV tăng 6,5% (thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,2 điểm phần trăm).

Kịch bản 2, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%, quý III phải đạt mức tăng trưởng là 7% (cao hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,3 điểm phần trăm) và quý IV tăng 7,5% (cao hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,8 điểm phần trăm).