Thủ tướng yêu cầu, bàn giao nguyên trạng VTC về VOV

Theo kinhtevadubao.com.vn

(Tài chính) Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về vụ sáp nhập VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành “bàn giao nguyên trạng” VTC cho VOV để sớm kiện toàn bộ máy và đi vào hoạt động.

Chính phủ yêu cầu “bàn giao nguyên trạng” VTC cho VOV để sớm kiện toàn bộ máy và đi vào hoạt động. Nguồn: internet
Chính phủ yêu cầu “bàn giao nguyên trạng” VTC cho VOV để sớm kiện toàn bộ máy và đi vào hoạt động. Nguồn: internet
Về việc hoàn tất thủ tục sáp nhập Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 172/VPCP-KGVX, ngày 23/1/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc sáp nhập Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vào Đài Tiếng nói Việt Nam là một nội dung trong lộ trình thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến 2025.

Về việc sáp nhập Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vào Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho cả hai đơn vị hợp lực để cùng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với định hướng quy hoạch quản lý và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Dự kiến, khi sáp nhập vào Đài Tiếng nói Việt Nam, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là triển khai kênh Truyền hình Quốc hội, cung cấp thông tin, làm cầu nối giữa Quốc hội với cử tri cả nước.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao là cơ quan chủ quản tổ chức thực hiện kênh Truyền hình Quốc hội, kênh này đã chính thức lên sóng từ ngày 6/1/2015.

Theo Nghị định 132/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì VTC (Đài VTC là cơ quan báo chí được Bộ Bưu chính Viễn thông – nay là Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC quản lý và xây dựng được 10 năm) sẽ  điều chuyển về thành đơn vị sự  nghiệp trực thuộc Bộ từ đầu tháng 12/2013.

Tháng 4/2014, Tổng Công ty VTC chính thức ký biên bản bàn giao nguyên trạng nhân sự, tài chính của Đài VTC về cho Đài VTC quản lý theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ./