Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng, phát triển bền vững

Hội nghị Nhóm Tư vấn AIPA lần thứ 14 (AIPA Caucus 14) với chủ đề ''Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững'' sẽ được Quốc hội Việt Nam chủ trì, đăng cai tổ chức từ ngày 09-12/7/2023 tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng, phát triển bền vững - Ảnh 1

Theo quochoi.vn