Phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu mới

Phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu mới

Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng những tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ để Việt Nam có thể tăng lợi thế cạnh tranh và tận dụng những cơ hội mà cuộc cách mạng này mang lại. Vì thế, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Việt Nam luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học - công nghệ cùng nhiều giải pháp thực hiện ngày càng đồng bộ, toàn diện, từng bước đưa đất nước phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Việt Nam

Phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Việt Nam

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động ngày càng sâu sắc đến các quốc gia, mang lại nhiều cơ hội nâng cao trình độ công nghệ, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình phát triển bền vững, song cũng đặt ra những thách thức mới. Đối với Việt Nam, bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi đã tạo ra những áp lực đòi hỏi phải đổi mới mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ nói chung và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập nói riêng.
Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong môi trường thương mại quốc tế ngày càng gay gắt, việc tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển đối với mỗi nền kinh tế, trong đó lực lượng doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt và tiên phong. Để hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi các doanh nghiệp của Việt Nam không những cần có khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, mà còn phải nhanh nhạy trong việc phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, gắn chặt chiến lược sản xuất, kinh doanh với hoạt động nghiên cứu khoa học và đội ngũ các nhà khoa học.
Bài 2: Cần thay đổi để thích nghi bối cảnh mới

Bài 2: Cần thay đổi để thích nghi bối cảnh mới

Hiện nay, Việt Nam đang thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư thông qua các biện pháp ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, trong đó ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là biện pháp quan trọng và tác động nhiều đến nhà đầu tư. Tuy nhiên cần nhiều hơn những chính sách ưu đãi.
Bài 2: Chi cho hoạt động khoa học vẫn cảnh… “giật gấu, vá vai”

Bài 2: Chi cho hoạt động khoa học vẫn cảnh… “giật gấu, vá vai”

Theo quy định, chi cho khoa học công nghệ (KHCN) phải đảm bảo từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách và tăng dần theo nhu cầu phát triển của KHCN. Tuy nhiên, trên thực tế, mức chi KHCN còn thấp cùng với đầu tư dàn trải dẫn đến tình trạng “giật gấu vá vai” trong hoạt động KHCN… gây ảnh hưởng lớn đến việc phát triển KHCN cũng như khơi dậy sức sáng tạo của nhà khoa học.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng, phát triển bền vững

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng, phát triển bền vững

Hội nghị Nhóm Tư vấn AIPA lần thứ 14 (AIPA Caucus 14) với chủ đề ''Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững'' sẽ được Quốc hội Việt Nam chủ trì, đăng cai tổ chức từ ngày 09-12/7/2023 tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam 

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam 

Ngày nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực, nền tảng trong phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Trong xu thế đó, Việt Nam cũng đã chú trọng thúc đẩy hoạt động này phát triển và đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên, yêu cầu mới đặt ra cần tiếp tục có những giải pháp mới
“Có bao nhiêu đề tài nghiên cứu khoa học đang để trong ngăn kéo?”

“Có bao nhiêu đề tài nghiên cứu khoa học đang để trong ngăn kéo?”

Hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học là vấn đề được các đại biểu Quốc hội rất quan tâm, do đó, trong Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 7/6/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt giải trình rõ có bao nhiêu đề tài kết hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng, bao nhiêu đề tài đang để ở trong “ngăn kéo”.
Chi cho hoạt động khoa học, công nghệ sẽ dựa vào kết quả sản phẩm đầu ra và hiệu quả công việc

Chi cho hoạt động khoa học, công nghệ sẽ dựa vào kết quả sản phẩm đầu ra và hiệu quả công việc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, về chi ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ, trong thời gian tới, sẽ sửa đổi quy định của pháp luật, đảm bảo thông thoáng, chủ động và căn cứ vào kết quả sản phẩm đầu ra và hiệu quả công việc để thực hiện.