Thúc đẩy hơn nữa liên kết kinh tế khu vực APEC

PV.

Ngày 13/5/2017, Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ năm với 10 hoạt động quan trọng. Các hoạt động này tập trung bàn thảo tới vấn đề thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng hơn, cũng như triển khai chương trình nghị sự dài hạn của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư.

Các quan chức cấp cao của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) nhóm họp tại Hà Nội từ ngày 9 - 21/5/2017.
Các quan chức cấp cao của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) nhóm họp tại Hà Nội từ ngày 9 - 21/5/2017.

Triển khai chương trình nghị sự dài hạn của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư, hôm nay, Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) đã tổ chức đồng thời ba hoạt động, gồm Nhóm bạn Chủ tịch về thuận lợi hóa thương mại, Nhóm bạn của Chủ tịch về Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP) và cuộc họp toàn thể của Ủy ban vào buổi chiều.

Cũng trong khuôn khổ CTI, đã diễn ra Hội thảo của Nhóm bạn Chủ tịch về Đô thị hóa về "Xây dựng phương pháp đo đạc và nhận thức tính bền vững của các thành phố trong khu vực APEC". Hiện nay châu Á - Thái Bình Dương đang đi đầu thế giới về tốc độ đô thị hóa.

Trong tình hình đó, việc hình thành các chính sách phát triển hạ tầng cơ sở đô thị hiệu quả và bền vững cũng như các biện pháp triển khai các chính sách này là một ưu tiên hàng đầu và cũng là một thách thức phát triển đối với nhiều thành viên APEC.

Tiểu nhóm Mạng lưới giáo dục (EDNET) thuộc Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG) có hai hoạt động. Trong đó, nổi lên các nội dung về thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục và đào tạo nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng những yêu cầu của nền kinh tế số trong thế kỷ XXI.

Cũng trong khuôn khổ HRDWG, Hội thảo "Kết nối Giáo dục và Khởi nghiệp: Thanh niên, Phụ nữ và Vận động viên" cũng được các diễn giả tham gia thảo luận.

Đây là một trong những sáng kiến góp phần vào bảo đảm tính bao trùm về kinh tế và xã hội của các thành viên APEC. Đồng thời, đã diễn ra Hội thảo "Nâng cao nhận thức và hợp tác khu vực về kỹ năng và chứng chỉ việc làm trong khu vực APEC".

Để chuẩn bị cho Đối thoại chính sách cao cấp về đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số - một trong những hoạt động quan trọng nhất diễn ra trong dịp Hội nghị SOM 2 - các đại biểu Nhóm HRDWG đã nhóm họp ngày hôm nay. Tại cuộc họp, các thành viên trao đổi kỹ lưỡng công tác chuẩn bị cả về tổ chức và nội dung của Đối thoại vào ngày 15/5 tới.

Hôm nay cũng đã kết thúc Hội nghị của Mạng lưới các Trung tâm nghiên cứu APEC (ASCC) và Diễn đàn an toàn thực phẩm thuộc Tiểu ban SCSC.