Thúc đẩy quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp thực chất hơn

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 12139/TCHQ-CCHĐH yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác với doanh nghiệp (DN), thiết thực và hiệu quả hơn...

Thúc đẩy quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp thực chất hơn
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật. Nguồn: internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật; Tổ chức tốt các diễn đàn đối thoại, các kênh thu thập thông tin để khuyến khích DN tham gia góp ý, phản biện đối với chính sách, pháp luật về hải quan và hoạt động của cơ quan hải quan các cấp; Nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc cho DN, nhất là các tiện ích trên trang web hải quan.

Nhằm nâng cao chất lượng và thúc đẩy phát triển mối quan hệ đối tác hải quan – DN, các đơn đơn vị hải quan cần triển khai công việc bằng nhiều biện pháp, trong đó có việc xây dựng các chương trình đối tác chuyên đề.

Chương trình đối tác chuyên đề cần xác định rõ chủ đề và nội dung hợp tác, đối tượng tham gia và lợi ích các bên tham gia, phạm vi, cách thức thực hiện, hoạt động triển khai và kết quả đầu ra. Chương trình đối tác chuyên đề cần rõ ràng và lôi cuốn, khuyến khích nhiều DN tham gia.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu chương trình cần vận động được các DN lớn, có uy tín trên địa bàn tham gia hợp tác với cơ quan hải quan. Các bên tham gia chương trình sẽ ký thỏa thuận hợp tác.

Trước mắt, mỗi đơn vị nghiên cứu đưa ra 1 – 2 chuyên đề hợp tác với DN để triển khai trong thời gian tới.

Được biết, mới đây (25/9), Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ ra mắt Nhóm công tác hải quan - DN, nhằm tăng cường trao đổi, tiếp thu ý kiến của các hiệp hội DN, đặc biệt là DN có vốn đầu tư nước ngoài theo kế hoạch công tác hàng năm, mang tính chiến lược dài hạn.

Đồng thời, thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh diễn đàn DN Việt Nam (VBF) về cơ chế thông tin, hỗ trợ và tăng cường quan hệ hợp tác hải quan – doanh nghiệp giai đoạn 2014-2020. 

Theo Tổng cục Hải quan, việc thiếp lập quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan và DN, trở thành nhiệm vụ của cơ quan hải quan bên cạnh nhiệm vụ thu thuế, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ xã hội, bảo vệ ngành nghề, đảm bảo an ninh thương mại. Quan hệ đối tác được thể hiện rõ nét trong việc chống tham nhũng, cải cách và hiện đại hóa hải quan.