Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg:

Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19


Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.