Công văn số 1391/BHXH-BT:

Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 6/5/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 1391/BHXH-BT.