Thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính Phủ: Ghi nhận bước đầu ở ngành Thuế Phú Thọ

Theo Tạp chí Thuế

(Tài chính) Hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện giảm, gia hạn nộp một số khoản thu theo quy định để tháo gỡ khó khăn, là quyết tâm cao của tập thể cán bộ công chức Cục Thuế tỉnh Phú Thọ khi thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

 Thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính Phủ: Ghi nhận bước đầu ở ngành Thuế Phú Thọ
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Để triển khai Nghị quyết 02 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 16/2013/TT-BTC hướng dẫn cho các đơn vị thuế địa phương thực hiện. Theo đó, nhằm kịp thời đưa chính sách ưu đãi thuế mới đến với doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế và cá nhân, ngày 28/2/2013 Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều nội dung trọng tâm.

Trong đó, UBND Tỉnh yêu cầu Cục Thuế phổ biến, hướng dẫn các tổ chức kinh tế, cá nhân đủ điều kiện được gia hạn nộp thuế Thu nhập DN, thuế Giá trị gia tăng; phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, thẩm định hồ sơ xin giảm tiền thuế đất của tổ chức kinh tế, tổng hợp báo cáo UBDN ra quyết định. Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế thẩm định hồ sơ xin giảm tiền thuế đất của hộ gia đình, cá nhân trình UBND cấp huyện xem xét, giải quyết.

UBND Tỉnh cũng giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn và thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn nộp của tổ chức kinh tế, cá nhân và hộ gia đình trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định. Để tổ chức triển khai, Cục Thuế Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức thuế và NNT nắm bắt đầy đủ nội dung Nghị quyết 02 và các văn bản hướng dẫn để thực hiện có hiệu quả.

Các đơn vị phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu giải quyết hàng tồn, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; hướng dẫn và hỗ trợ NNT gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm thuế theo quy định. 
 
Song song với đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ NNT trong việc sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai, quyết toán thuế; mở rộng kê khai qua mạng để giảm chi phí cho NNT.
 
Ghi nhận tại các phòng chức năng thuộc Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế cho thấy, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02, được NNT ghi nhận, đánh giá cao. Tại Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT, ngoài việc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng địa phương, tuyên truyền phổ biến, luôn bố trí cán bộ thường trực để hỗ trợ NNT khi có yêu cầu. Phòng Tin học, các cán bộ làm công tác kỹ thuật luôn túc trực để sẵn sàng hỗ trợ NNT sử dụng các phần mềm kê khai thuế và xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh. Phòng Kê khai và Kế toán thuế bố trí đủ cán bộ, phương tiện làm việc để tiếp nhận đầy đủ hồ sơ xin gia hạn thuế của DN.