Thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thực hiện thế nào?


Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô...

Phúc đáp những vướng mắc của Công ty TNHH Namyangnexmo Việt Nam, Tại Công văn số 3761/TCHQ-TXNK, Tổng cục Hải quan nêu rõ, căn cứ điểm 16 phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng là địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Căn cứ khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất. Việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định xe ôtô dưới 24 chỗ, kể cả xe ôtô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp dự án “Sản xuất phụ tùng và kinh kiện ôtô (trụ lái)” của Công ty TNHH Namyangnexmo Việt Nam tại Nhà máy lắp ráp tổng hợp, Tổ hợp sản xuất ôtô Vinfast, Khu kinh tế Đình Vũ (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chỉ đầu tư sản xuất phụ tùng và linh kiện ôtô, không phải dự án kinh doanh, sản xuất lắp ráp ôtô (là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB) và là dự án độc lập, không thuộc dự án sản xuất lắp ráp ôtô thì được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.