VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU

Nhiều điểm mới trong biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Nhiều điểm mới trong biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế; Chuyển tiếp ưu đãi thuế nhập khẩu cho đối tượng được miễn thuế nhập khẩu; Chuyển tiếp về thủ tục miễn thuế... là những điểm mới của Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thực hiện thế nào?

Thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thực hiện thế nào?

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô...

Chính sách thuế đối với hàng hóa bán vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất

Chính sách thuế đối với hàng hóa bán vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất

Các ý kiến vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa bán vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất đã được Tổng cục Hải quan giải đáp, hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 66/TCHQ-TXNK gửi hải quan địa phương.

Hàng hóa từ nguyên liệu nhập khẩu có phải nộp thuế xuất khẩu?

Hàng hóa từ nguyên liệu nhập khẩu có phải nộp thuế xuất khẩu?

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu, không quy định việc miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu

Hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã nhận được một số phản ánh vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong việc thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Để xử lý vướng mắc, Bộ Tài chính đã có Công văn 7778/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan.

Nâng cao năng lực quản lý hải quan đối với thuế xuất, nhập khẩu ở Việt Nam

Nâng cao năng lực quản lý hải quan đối với thuế xuất, nhập khẩu ở Việt Nam

(Tài chính) Để cải cách, hiện đại hóa hải quan cũng như đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu, đòi hỏi đặt ra đối với ngành Hải quan cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý đối với Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trước mắt, cần nghiên cứu một cách toàn diện về vấn đề này, từ đó xây dựng lộ trình, nâng cao công tác quản lý.

Thuế tự vệ được áp dụng như đối với thuế nhập khẩu

Thuế tự vệ được áp dụng như đối với thuế nhập khẩu

(Tài chính) Trước vướng mắc của Hải quan các tỉnh, thành phố về việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp của một số doanh nghiệp…, Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn thực hiện áp dụng các loại thuế này.