Thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập tái xuất

PV.

(Tài chính) Kinh doanh tạm nhập tái xuất thời gian qua nhận được nhiều ưu đãi từ chính sách của Nhà nước, song hoạt động này cũng gây ra không ít hệ lụy, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống xã hội. Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều vướng mắc liên quan đến việc tính thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/DKMK ngày 02/01/2013 và công văn số 74/DKMK-TCKT ngày 10/01/2013 của Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông (Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) về việc nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa theo Quyết định ấn định thuế số 490/QĐ-HQCT ngày 26/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 503/TCHQ-TXNK ngày 21/01/2013 trả lời Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ và Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông. Theo đó, công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

1. Thuế GTGT đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất chuyền tiêu thụ nội địa:

Theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, thì: hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu nhưng không tái xuất và chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (nay là Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012) và được hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính (nay là Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/10/2010).

Đối chiếu với quy định nêu trên thì hàng hóa tạm nhập khẩu nhưng không tái xuất và chuyển tiêu thụ nội địa của Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông thì phải nộp thuế GTGT theo Quyết định ấn định thuế của Cục Hải quan Cần Thơ là đúng quy định.

2. Về việc bù trừ thuế:

Ngày 27/9/2012, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 về việc ban hành Chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Đề nghị Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông căn cứ Quyết định số 2404/QĐ-BTC, đối chiếu tình hình thực tế của Công ty và liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ để thực hiện bù trừ theo quy định.