Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

PV.

(Tài chính) Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn số 12064/CT-KTr2 ngày 12/12/2012 đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “Hapro”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 1728/TCT-CS ngày 24/05/2013 gửi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định các từ ngữ được hiểu trong Luật.

Căn cứ Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Căn cứ Khoản 21 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 12064/CT-KTr2 ngày 12/12/2012 nêu trên.