Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các lĩnh vực xã hội hóa

PV.

(Tài chính) Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực môi trường được rất nhiều các doanh nghiệp hưởng ứng và quan tâm trong thời gian qua. Trước một số ý kiến thắc mắc liên quan tới vấn đề này, mới đây, Tổng cục Thuế vừa có công văn giải đáp.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Mới đây nhất, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 441/CV-RSSH ngày 12/12/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển rau sạch Sông Hồng (P809 Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) yêu cầu hướng dẫn về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Văn bản số 874/TCT-CS ngày 18/3/2013 trả lời Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển rau sạch Sông Hồng. Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Tại khoản 3 Điều 15 Chương IV Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm 3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa). Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Tại khoản 2 Điều 16 Chương IV Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm 2 Mục III Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính: “2. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.”

Tại điểm 3 Điều 20 Chương V Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và điểm 5 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày 1/1/2009 mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% thì được chuyển sang áp dụng thuế suất 10% đối với hoạt động này kể từ ngày 1/1/2009.”.

Ngày 20/08/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 11660/BTC-TCT ngày 20/08/2009 hướng dẫn về áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.