Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, biện pháp đổi mới tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Những chính sách này đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực này.
Thị trường trái phiếu Chính phủ tiếp tục huy động vốn hiệu quả cho đầu tư phát triển

Thị trường trái phiếu Chính phủ tiếp tục huy động vốn hiệu quả cho đầu tư phát triển

Năm 2021, trước tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế, song việc hoạt động huy động vốn cho đầu tư phát triển thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong năm 2021, đã huy động thành công 332.467 tỷ đồng trong tổng giá trị gọi thầu 449.124 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Lĩnh vực y tế thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội

Lĩnh vực y tế thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội

Phát biểu kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau hơn nửa ngày làm việc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế đã có 32 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, 6 đại biểu Quốc hội phát biểu tranh luận. Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế cơ bản đi đúng vào các nội dung chất vấn, nắm vững các nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Áp dụng quy định đấu thầu, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công: Thực trạng và giải pháp

Áp dụng quy định đấu thầu, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công: Thực trạng và giải pháp

Phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ công là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội mà trong đó đấu thầu, đặt hàng là một trong những “phương thuốc” hữu hiệu để góp phần giúp giải quyết những vấn đề đặt ra, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ công phục vụ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời gian tới.