Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện không tham gia giao thông

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có văn bản số 4683/BTC-CST ngày 15/04/2013 trả lời thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô điện không tham gia giao thông.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Đây cũng là nội dung mà Trường đại học Bách khoa Hà Nội quan tâm. Về vấn đề này, Công văn của Bộ Tài chính cho biết:

1. Về chính sách thuế TTĐB đối với ô tô điện không tham gia giao thông:

Tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB quy định:

Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu động; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông và các loại xe chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp xe ô tô có thiết kế chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông không phải chịu thuế TTĐB, cơ sở nhập khẩu đã làm thủ tục nhập khẩu như hướng dẫn tại khoản 5 Điều này với cơ quan Hải quan, nếu thay đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu, không sử dụng trong khu vui chơi, giải trí, thể thao và là loại xe ô tô thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB thì cơ sở nhập khẩu phải kê khai, nộp thuế TTĐB với cơ quan hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp cơ sở nhập khẩu không khai báo với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để nộp thuế TTĐB do thay đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu thì cơ sở nhập khẩu sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Trường đại học Bách khoa Hà Nội nhập khẩu xe ô tô điện để phục vụ cho công tác nghiên cứu chế tạo hệ truyền động và điều khiển của ô tô điện, không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông thì ô tô điện nhập khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB; trường hợp Trường đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng ô tô điện vào mục đích khác thì thực hiện kê khai, nộp thuế TTĐB theo quy định.

2. Hồ sơ thủ tục hải quan:

Khi làm thủ tục hải quan, Trường đại học Bách khoa Hà Nội phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu hồ sơ, thủ tục sau:

- Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nộp 01 bản sao.

- Bản xác nhận của Trường đại học Bách Khoa Hà Nội cam kết sử dụng ô tô để phục vụ cho công tác nghiên cứu chế tạo hệ truyền động và điều khiển của ô tô điện; không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông: nộp 01 bản chính.

- Cơ sở nhập khẩu ghi rõ trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu nội dung:

“Xe ô tô điện không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông” và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan nơi cơ sở kinh doanh đăng ký mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu kiểm tra hàng hóa và không thu thuế TTĐB mặt hàng nêu trên, không cấp Tờ khai xác nhận nguồn gốc xe nhập khẩu cho cơ sở kinh doanh nhập khẩu.