Tiến trình hợp tác tài chính - tiền tệ ASEAN đạt những bước tiến quan trọng


Trong khuôn khổ hợp tác tài chính ASEAN 2020, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFCDM) đã được tổ chức trực tuyến ngày 01/10/2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương của 10 nước ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN. Đây là Hội nghị quan trọng, chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 sẽ được tổ chức ngày 02/10/2020.

Tại Hội nghị, các Thứ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương đã thảo luận về kết quả triển khai các sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ Lộ trình hội nhập tài chính - ngân hàng ASEAN và các sáng kiến hợp tác tài chính khác trong ASEAN.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng cập nhật tình hình kinh tế khu vực, các kết quả của hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20, cập nhật công tác chuẩn bị cho ASEAN 2021 và xem xét thông qua bản dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu các nước.
Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu các nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà cho biết, trong thời gian qua, mặc dù nền kinh tế toàn cầu và các nước trong khu vực chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng tiến trình hợp tác tài chính - tiền tệ ASEAN đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc triển khai Lộ trình hội nhập tài chính - tiền tệ ASEAN nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra Kế hoạch Tổng thể chiến lược về hội nhập tài chính 2016 – 2025, tăng cường đối thoại chính sách, hợp tác tài chính đối với các nước đối tác. Các nhóm công tác về Phát triển thị trường vốn, Tự do hoá dịch vụ tài chính, Diễn đàn bảo hiểm ASEAN đã có nhiều nỗ lực để thúc đẩy các hoạt động hợp tác hướng tới các mục tiêu đã đặt ra.

Trong nỗ lực phát triển thị trường vốn ASEAN, Nhóm công tác về Phát triển thị trường vốn trong thời gian qua đã tiếp tục thúc đẩy tài chính bền vững thông qua phát triển các thị trường vốn trong khu vực, áp dụng chuẩn mực ASEAN trong tài chính bền vững, bao gồm cả việc chuẩn hóa các tài liệu về tài trợ cơ sở hạ tầng.

Báo cáo tài chính bền vững ASEAN do Nhóm công tác xây dựng có vai trò quan trọng thúc đẩy tài chính bền vững trong khu vực thông qua việc phát triển các sản phẩm thị trường vốn thân thiện môi trường, đặc biệt là việc phát hành các trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội, trái phiếu bền vững theo Bộ tiêu chuẩn trái phiếu xanh ASEAN mới được ban hành. Những khuyến nghị trong báo cáo có giá trị tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách của các nước thành viên ASEAN.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Việt Nam.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Việt Nam.

Với mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn các rào cản đối với dịch vụ tài chính (bảo hiểm, chứng khoán và ngân hàng) trong ASEAN vào năm 2025, Nhóm công tác về Tự do hoá dịch vụ tài chính triển khai nhiều vòng đàm phán, và cho đến nay đã hoàn tất vòng 8 về đàm phán mở cửa dịch vụ tài chính. Nhóm đang tiếp tục triển khai đàm phán vòng 9 dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021. Sau năm 2021, ASEAN sẽ khởi động xây dựng Hiệp định khung về thương mại dịch vụ (AFAS) với các cam kết sâu rộng hơn.

Diễn đàn bảo hiểm ASEAN là diễn đàn chung của Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN và Nhóm công tác về tự do hóa dịch vụ tài chính ASEAN đối thoại với khu vực tư nhân nhằm thảo luận về khung khổ hợp tác, hỗ trợ hội nhập bảo hiểm ASEAN, hướng tới tự do hóa hơn nữa lĩnh vực bảo hiểm đến 2025 để thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực ASEAN.

Trong năm 2019, Diễn đàn bảo hiểm ASEAN đã thảo luận và thống nhất thông qua Lộ trình cho Khuôn khổ hội nhập bảo hiểm ASEAN với các mục tiêu tự do hoá dịch vụ bảo hiểm trong ASEAN tương đồng với lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ tài chính trong năm 2021.

Các đại biểu tại điểm cầu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị.
Các đại biểu tại điểm cầu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị.

Các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương đã thảo luận về kết quả hợp tác trong các tiến trình hợp tác và hội nhập tài chính ASEAN và nhất trí phê duyệt báo cáo kết quả của các nhóm công tác. Kết quả này sẽ được trình lên các Bộ trưởng và Thống đốc xem xét, phê duyệt tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 sẽ tổ chức vào ngày 02/10/2020.