TienPhong Bank công bố việc sử dụng mẫu thư bảo lãnh mới

PV.

(Tài chính) Từ ngày 10/10/2012, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TienPhong Bank) đưa vào sử dụng mẫu thư bảo lãnh mới trên toàn hệ thống. Mẫu thư này được thiết kế với các yếu tố bảo an chống làm giả, có số seri in sẵn trên từng tờ phôi thư bảo lãnh. Trên mẫu thư bảo lãnh cũng in sẵn các cách thức thuận tiện để người thụ hưởng bảo lãnh có thể dễ dàng xác nhận hiệu lực của thư bảo lãnh do TienPhong Bank phát hành.

Tất cả các Thư bảo lãnh do TienPhong Bank phát hành từ thời thời điểm này đều phải được in trên Phôi thư bảo lãnh theo mẫu mới thì mới có hiệu lực. Trong trường hợp ngược lại, thư bảo lãnh không được in trên Phôi thư bảo lãnh sẽ không có giá trị ràng buộc và không làm phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh, TienPhong Bank đồng thời không chịu trách nhiệm đối với bất cứ bên thứ ba nào liên quan.

Việc TienPhong Bank sử dụng mẫu thư bảo lãnh mới này sẽ nâng cao độ an toàn, đảm bảo quyền lợi của cả khách hàng và TienPhong Bank khi thực hiện các giao dịch về bảo lãnh tại ngân hàng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro theo các quy định mới của các cơ quản quản lý nhà nước. Các rủi ro có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tài chính của khách hàng cũng như uy tín và chất lượng dịch vụ của TienPhong Bank từ đó cũng được giảm thiểu tối đa.

Các thư bảo lãnh phát hành trước ngày 10/10/2012 vẫn có giá trị và tiếp tục được thực hiện theo quy định của TienPhong Bank và quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh thư bảo lãnh đó.

TienPhong Bank hiện là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc chủ động triển khai quản lý và sử dụng Phôi thư bảo lãnh, ngay sau thời điểm Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành Thông tư 28/2012/TT-NHNN về Bảo lãnh ngân hàng, sẽ có hiệu lực từ ngày 2/12/2012 tới đây.