Tiếp tục giảm giá nhiều loại mặt hàng xăng dầu

PV.

(Tài chính) Ngày 9/9, Bộ Tài chính yêu cầu các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán xăng dầu đồng thời tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn Giá đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu. Nguồn: vnexpress.net
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu. Nguồn: vnexpress.net

Theo đó, đối với Quỹ Bình ổn giá: Tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Đối với giá bán các mặt hàng xăng dầu: Sau khi thực hiện biện pháp trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước phù hợp với quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC; giá bán sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở tính theo quy định (trong đó, giá cơ sở xăng RON 92: 23.714 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 21.770 đồng/lít; dầu hỏa: 21.920 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 18.225 đồng/kg).

Lý giải về căn cứ điều hành giá nói trên, Bộ Tài chính cho biết hiện chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 10/8/2014 đến 8/9/2014 một số mặt hàng xăng dầu theo chiều hướng giá bán hiện hành đang cao hơn giá cơ sở từ 26 đồng/lit,kg đến 160VNĐ/lít,kg.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở; thực hiện quy định hiện hành về giá xăng dầu; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thông báo quyết định điều hành như nói trên.

Thông báo cũng quy định rõ, thời điểm áp dụng điều hành giá do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 18 giờ 00 ngày 9/9/2014.