Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu trong thời điểm hiện tại

Hồng Nhung

(Tài chính) Ngày 15/1, Bộ Tài chính có Công văn số 807/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Ảnh minh hoạ: Nguồn Internet
Ảnh minh hoạ: Nguồn Internet
Theo đó, trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 15/12/2012 đến ngày 13/01/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau:

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

 

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở

(1)

(2)

(3) =(1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.150

23.560

-410

2. Dầu điêzen 0,05 S

21.550

21.640

-90

3. Dầu hoả

21.600

21.871

-271

4. Dầu madút 3,5S

17.650

17.883

-233

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành theo tính toán như trên, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu, cụ thể:

Thứ nhất, không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

Thứ hai, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau: Xăng sử dụng 300 đồng/lít; Dầu hỏa sử dụng 300 đồng/lít; Dầu madut sử dụng 300 đồng/kg; Dầu điêzen tạm thời chưa sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 15/01/2013.