Tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên với doanh nghiệp đủ điều kiện

PV.

(Tài chính) Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp đủ điều kiện theo Thông tư số 63/2011/TT-BTC cho đến khi Thông tư số 86/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 Ngày 27/6/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/2013/TT-BTC quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện để thay thế Thông tư 63/2011/TT-BTC và Thông tư 105/2011/TT-BTC (Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực áp dụng từ ngày 28/6/2013).

Tuy nhiên, Thông tư số 86/2013/TT-BTC sẽ chỉ có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Do đó, để đảm bảo thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp ưu tiên đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định công nhận từ trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính có công điện yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 63/2011/TT-BTC cho đến khi Thông tư 86/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

Thông tư 86/2013/TT-BTC có nhiều điểm mới so với các quy định tại Thông tư 63/2011/TT-BTC, các doanh nghiệp cần biết để thực hiện cho đúng.

Một số điểm mới của Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013

- Điều kiện về tuân thủ pháp luật: Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định thời hạn đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp là 24 tháng (Thông tư 63/2011/TT-BTC là 36 tháng).

- Việc đánh giá chủ yếu là căn cứ tính chất vi phạm, theo đó, quy định nội hàm “vi phạm nghiêm trọng” là buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; gian lận, trốn thuế bị phạt từ 1 lần thuế trở lên. Theo quy định mới này, các vi phạm về thủ tục (mức phạt vi phạm dưới 2 triệu đồng) không bị coi là vi phạm pháp luật.

- Cơ quan quản lý nhà nước đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp cũng được rút gọn, chỉ còn 2 cơ quan tham gia là cơ quan Hải quan và cơ quan thuế nội địa.

- Điều kiện về mức kim ngạch: quy định kim ngạch đối với DN ưu tiên loại 1 tối thiểu đạt 200 triệu USD/năm; tương ứng với loại 2 là tối thiểu đạt 50 triệu USD/năm; không xét kim ngạch đối với DN ưu tiên loại 3 (DN công nghệ cao).

- Khi được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp sẽ được bổ sung thêm một số ưu tiên trong giai đoạn thông quan cho phù hợp với TTHQĐT như: Được sử dụng bộ chứng từ đơn giản để thông quan hàng hóa trong trường hợp hệ thống dữ liệu của cơ quan Hải quan gặp sự số hoặc tạm dừng hoạt động; không phải đăng ký với cơ quan Hải quan định mức tiêu hao nguyên vật liệu, không phải nộp báo cáo thanh khoản mà định kỳ hàng quý doanh nghiệp nộp cho cơ quan Hải quan báo cáo xuất-nhập-tồn nguyên vật liệu trên cơ sở định mức doanh nghiệp tự xây dựng...