Tiết kiệm trên 524 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế


Tổng cục Thuế là đơn vị có những bước bứt phá trong cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và đạt được nhiều kết quả tích cực, được Chính phủ, Bộ Tài chính, người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Các kết quả đạt được đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành Thuế.

Đây là kết luận tại buổi làm việc giữa Đoàn Kiểm tra của Bộ Tài chính với Tổng cục Thuế theo Quyết định số 151/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 diễn ra mới đây.

Nhiều thành tích trong công tác cải cách TTHC

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung cải cách hành chính, kiểm soát TTHC. Định kỳ hàng năm, Tổng cục Thuế đều xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai trong toàn Ngành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 của Chính phủ; Kế hoạch 5 năm thực hiện số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030...

Các nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC được xây dựng và ban hành cùng với Kế hoạch thông tin, tuyên truyền của Tổng cục Thuế để làm cơ sở thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống thuế.

Năm 2020, 2021 và 10 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Thuế đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng pháp luật theo Chương trình kế hoạch đề ra, trọng tâm là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý Thuế. Trong năm 2021 và trong 10 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Thuế cũng đã trình Bộ Tài chính 08 Quyết định công bố cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuế và 02 Quyết định công bố chế độ báo cáo. Theo đó, số TTHC đã giảm từ 304 thủ tục xuống còn 234 thủ tục (trong đó 103/234 thủ tục đạt mức độ 3-4 và 97/103 thủ tục được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia).

Đồng thời, đã thực hiện cắt giảm đơn giản hóa 86/304 TTHC thuế (đạt tỷ lệ 28,3%), tương ứng với tiết kiệm trên 524 tỷ đồng chi phí tuân thủ TTHC thuế (vượt mục tiêu của Nghị quyết số 68 của Chính phủ đến năm 2025 thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 20% quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh).

Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở cơ quan thuế các cấp và cập nhật đầy đủ lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế, 63 cục Thuế và các chi cục Thuế theo đúng quy định. Thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đến người nộp thuế bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thường xuyên.

Trong kỳ, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận, giải quyết 3.720 hồ sơ đúng hạn, còn 27 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Là một trong số các đơn vị đi đầu trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử của ngành Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai hệ thống khai thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Đã có 872.701 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ (chiếm 99,93% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động)...

Với những kết quả trên, trong những năm qua, Tổng cục Thuế đã nhận được bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác cải cách TTHC. Điển hình như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã trao cho Tổng cục Thuế do có nhiều thành tích trong công tác xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia (Quyết định số 2251/QĐ-TTg ngày 29/12/2020);  Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Tổng cục Thuế về thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 133/QĐ-VPCP ngày 16/3/2021)...

Mới đây nhất, ngày 9/10/2022, Tổng cục Thuế được vinh danh ở hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc" tại Lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 - Vietnam Digital Awards 2022 với sản phẩm "Hệ thống hóa đơn điện tử - giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển đổi số".

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC về thuế, điện tử hóa quản lý thuế ở tất cả các khâu

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, điện tử hóa quản lý thuế ở tất cả các khâu, các bước quản lý thuế; Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ngành, dữ liệu HĐĐT trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; Tiếp tục triển khai tiếp nhận thông tin mã số định danh cá nhân phục vụ rà soát, chuẩn hóa thông tin người nộp thuế trên hệ thống quản lý của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng giải pháp đồng bộ các giải pháp, hoàn thiện dữ liệu người nộp thuế sang sử dụng mã định danh cá nhân, làm tiền đề cho việc triển khai sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế.

Tổng cục Thuế cũng sẽ tiếp tục vận hành tốt 2 hệ thống Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng eTax Mobile, đáp ứng tốt nhất phục vụ người nộp thuế và các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện kê khai, nộp thuế. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tiếp nhận dữ liệu thông tin từ các sàn thương mại điện tử trong nước. Triển khai chương trình Hóa đơn may mắn trên phạm vi toàn quốc theo đúng tiến độ đã đề ra, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định...

Việt Dũng