Tiêu chí đánh giá nhà thầu phụ quan trọng

Theo chinhphu.vn

Khi tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư cần căn cứ phạm vi, tính chất, đặc điểm của gói thầu để liệt kê phần công việc quan trọng mà nhà thầu chính có thể dành cho nhà thầu phụ đặc biệt trong hồ sơ mời thầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà Lê Thị Thanh Tâm (TP. Hồ Chí Minh) phản ánh, bà đã tham khảo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thấy có quy định: "Trường hợp là nhà thầu phụ quan trọng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ được thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu". Bà Tâm hỏi, vậy khi nào thì nhà thầu phụ được xem là quan trọng?

Ví dụ: Gói tổng thầu có giá 190 tỷ đồng, trong đó hệ thống cơ điện và điện lạnh 130 tỷ đồng, thang máy 10 tỷ đồng, hệ thống tự động điều khiển tòa nhà 20 tỷ đồng, phòng cháy chữa cháy 10 tỷ đồng, thiết bị nâng xe 10 tỷ đồng, trạm biến thế 10 tỷ đồng.

Đối với gói thầu nêu trên, có ý kiến cho rằng do thang máy và phòng cháy chữa cháy liên quan về an toàn tính mạng nên là quan trọng. Theo ý kiến khác, hệ thống tự động điều khiển tòa nhà là quan trọng. Bà Tâm muốn biết, dựa theo tiêu chí nào để đánh giá nhà thầu phụ nào là quan trọng?

Về vấn đề này, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 4, khoản 36, Luật Đấu thầu 2013 quy định nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Điểm c, khoản 2, Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, đối với trường hợp nhà thầu phụ quan trọng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ được thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu.

Việc xác định công việc nào của gói thầu là quan trọng cần căn cứ vào phạm vi, tính chất, đặc điểm cụ thể của công việc đó. Theo đó, đối với trường hợp nêu tại câu hỏi này, chủ đầu tư căn cứ phạm vi, tính chất, đặc điểm của gói thầu để liệt kê phần công việc quan trọng mà nhà thầu chính có thể dành cho nhà thầu phụ đặc biệt trong hồ sơ mời thầu.

Đồng thời, hồ sơ mời thầu phải quy định cụ thể về tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu phụ đặc biệt.