Quyết định số 898/QĐ-BGTVT:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chở giảng viên, sinh viên


Quyết định số 898/QĐ-BGTVT ngày 12/05/2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chở giảng viên, sinh viên (phục vụ công tác đào tạo) do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 898/QĐ-BGTVT.