Tín dụng tăng trưởng 11,5% trong 8 tháng

PV.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tín dụng cho nền kinh tế ước tính đến hết tháng 8/2017 tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2016.

Tín dụng tăng trưởng 11,5% trong 8 tháng. Nguồn: internet
Tín dụng tăng trưởng 11,5% trong 8 tháng. Nguồn: internet
Trong đó, tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn tiếp tục có xu hướng giảm. Tín dụng ngắn hạn ước tăng 14,1%, chiếm 45,9% tổng tín dụng. Tín dụng trung và dài hạn ước tăng 8,8%, chiếm 54,1% tổng tín dụng.
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cho biết, cơ cấu tín dụng theo loại tiền được duy trì ổn định. Tín dụng VND chiếm khoảng 91,5%, tín dụng ngoại tệ chiếm 8,5% tổng tín dụng.
Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Theo đó, tín dụng ngoại tệ ước tăng 11,5%, cao hơn đáng kể mức 1,7% của cùng kỳ năm 2016 và tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. Trong khi đó, tín dụng VND tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.
Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cơ cấu tín dụng theo ngành nghề và lĩnh vực hầu như không thay đổi so với cuối năm 2016. tỷ trọng tín dụng đối với ngành công nghiệp và xây dựng khoảng 31,2%; tỷ trọng dư nợ cho vay ngành dịch vụ khoảng 37,4%; tỷ trọng tín dụng đối với ngành nông, lâm, thủy sản và ngành thương mại, vận tải, viễn thông duy trì ổn định.