Tình hình chỉ số giá 9 tháng đầu năm 2013

Theo gso.gov.vn

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2013 tăng 1,06% so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất với 9,38% (Dịch vụ giáo dục tăng 10,66%). Các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác có chỉ số giá tăng dưới 1% hoặc giảm gồm: Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,91%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,65% (Lương thực tăng 0,41%; thực phẩm tăng 0,87%); may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,29%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,22%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,09%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%; giao thông giảm 0,24%; bưu chính viễn thông giảm 0,01%.

Chỉ số giá tháng này tăng chủ yếu do các yếu tố sau: (1) Giá điện được điều chỉnh tăng thêm 5% từ ngày 01/8/2013; (2) Một số địa phương tiếp tục thực hiện lộ trình tăng học phí; (3) Nhu cầu tiêu dùng vật phẩm phục vụ học tập của học sinh vào năm học mới tăng cao. Riêng mức tăng của chỉ số giá nhóm giáo dục làm CPI chung cả nước tăng 0,54%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2013 tăng 4,63% so với tháng 12/2012 và tăng 6,30% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân chín tháng năm nay tăng 6,83% so với bình quân cùng kỳ năm 2012.

Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá vàng tháng 9/2013 tăng 1,97% so với tháng trước; giảm 18,6% so với tháng 12/2012; giảm 16,13% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9/2013 giảm 0,26% so với tháng trước; tăng 1,32% so với tháng 12/2012; tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Chỉ số giá sản xuất

Chỉ số giá sản xuất chín tháng năm 2013 có một số biến động: Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III giảm 1,9% so với quý trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2012. Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó chỉ số giá quý III tăng 0,5% so với quý trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III tăng 0,4% so với quý trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá cước vận tải tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III tăng 0,3% so với quý trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá chín tháng năm 2013 giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III giảm 0,7% so với quý trước và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2012. Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá chín tháng giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III giảm 1,7% so với quý trước và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2012.