Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2014

Theo mpi.gov.vn

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2014, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,539 tỷ USD, bằng 37,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20/2/2014 cả nước có 122 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 830,87 triệu USD, bằng 80,7% so với cùng kỳ năm 2013.  Đến 20 tháng 02/2014, có 41 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 708,79 triệu USD, bằng 23% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2014, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,539 tỷ USD, bằng 37,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 2 tháng đầu năm 2014 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 14 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 62 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 1,178 tỷ USD, chiếm 76,5% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 278,33 triệu USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực Vận tải kho bãi với 9 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 21,75 triệu USD.

Theo đối tác đầu tư:

Tháng 2 tháng đầu năm 2014 có 29 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 468,98  triệu USD, chiếm 30,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 264,55 triệu USD, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 263,36 triệu USD, chiếm 17,1% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 2 tháng đầu năm 2014 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 tỉnh thành phố, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 690,51 triệu USD, chiếm 44,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 195,85 triệu USD, chiếm 12,7%. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 147,95 triệu USD.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 2 tháng đầu năm 2014 là:

- Dự án Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics điều chỉnh tăng vốn đầu tư 210 triệu USD. Đây là dự án do Nhật Bản đầu tư ở Bình Dương với mục tiêu sản xuất, lắp ráp các loại linh kiện cho máy bán dẫn.

- Dự án Công ty TNHH Vsip Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư 122,303 triệu USD. Đây là dự án do Singapore đầu tư với mục tiêu cung cấp dịch vụ quản lý khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ tại Hải Phòng.

- Dự án Công ty TNHH SI Flex Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 106 triệu USD với mục tiêu sản xuất bảng mạch in mềm tại Bắc Giang.

- Dự án Công ty TNHH Villa Arcadia với tổng vốn đầu tư đăng ký 102 triệu USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán và cho thuê.

Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Trong 2 tháng đầu năm 2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,12 tỷ USD, tăng 6,7% với cùng kỳ năm 2013.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 2 tháng đầu năm 2014 dự kiến đạt 13,855 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 65,79% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2014 đạt 11,757 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 56,48% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2014, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 2,098 tỷ USD.

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2014 - Ảnh 1

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2014 - Ảnh 2
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2014 - Ảnh 3
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2014 - Ảnh 4

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2014 - Ảnh 5