Tình hình giải ngân vốn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2022

Theo baochinhphu.vn

Ước thanh toán vốn kế hoạch năm 2022 từ đầu năm đến 31/8 là 212.227,28 tỷ đồng, đạt 35,49% kế hoạch và đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước là 207.347,63 tỷ đồng (đạt 36,82% kế hoạch và đạt 40,87% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Vốn nước ngoài là 4.879,65 tỷ đồng, đạt 14,02% kế hoạch

Tình hình giải ngân vốn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1