Tình hình kinh tế 9 tháng và tháng 9/2014

Theo nfsc.gov.vn

(Tài chính)

Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2014 tuy khá hơn năm 2013 nhưng thấp hơn kỳ vọng và tiềm ẩn nhiều rủi ro, chủ yếu do những căng thẳng chính trị.

Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định với chất lượng cao hơn. Đà phục hồi kinh tế được duy trì và tốc độ có dấu hiệu chuyển biến nhanh hơn, nhất là trong quý 3/2014, tạo điều kiện thuận lợi để đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8% cho cả năm.

Tuy nhiên, tổng cầu mặc dù cải thiện nhưng vẫn chưa đủ lực để tạo sức bật cho nền kinh tế và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, đầu tư tư nhân ở mức thấp. Đối với khu vực ngân hàng, tiến độ xử lý nợ xấu chậm so với kỳ vọng cùng với tổng cầu thấp là nguyên nhân khiến tín dụng tăng chậm. Điều này dẫn đến chênh lệch lãi suất toàn ngành (NIM) giảm, ảnh hưởng đến năng lực tài chính cũng như khả năng trích lập dự phòng xử lý nợ xấu của hệ thống.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình kinh tế Việt Nam tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2014 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Mời download nội dung Báo cáo: bccp_thang_9.14__final.pdf