Tình hình phân khúc văn phòng cho thuê quý III/2014

Ngày 25/9/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield (C&W) Việt Nam công bố Báo cáo thị trường Văn phòng cho thuê quý III/2014. Sau quý II với nhiều tòa nhà hạng B hoàn thiện và chào thuê, trong quý III, thị trường tiếp tục chào đón thêm nhiều nguồn cung mới.

Mời download nội dung Báo cáo: Vns.MB Vietnam Office.pdf