Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2023

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2023 đạt 362,3 nghìn tỷ đồng, ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi chi ngân sách nhà nước đạt 242 nghìn tỷ đồng.

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1