Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022

Thiết kế: Gia Hân

Chiều 20/10/2022, tại phiên họp của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 - Ảnh 1