Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2014

Theo gso.gov.vn

Xuất khẩu hàng hoá

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3 ước tính đạt 12 tỷ USD, tăng 25,8% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 33,3 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 13,2%), bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 10,9 tỷ USD, tăng 9,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,4 tỷ USD, tăng 16,3%. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 67,4% tổng kim ngạch xuất khẩu và đóng góp 10,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung, khu vực trong nước chiếm 32,6% và đóng góp 3,3 điểm phần trăm.

Một số mặt hàng xuất khẩu trong quý I đạt mức kim ngạch tăng cao là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,4 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,6 tỷ USD, tăng 24,8%; giày dép đạt 2,2 tỷ USD tăng 25,9%; thủy sản đạt 1,6 tỷ USD, tăng 35,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,4 tỷ USD, tăng 23,3%; túi xách, ví, va li, mũ, ô dù đạt 534 triệu USD, tăng 38,7%; hạt tiêu đạt 331 triệu USD, tăng 31,7%; hạt điều đạt 318 triệu USD, tăng 21,5%. Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,2 tỷ USD, giảm 5,5%; dầu thô đạt 1,7 tỷ USD, giảm 8,3%; gạo đạt 626 triệu USD, giảm 8,9%; sắn và sản phẩm sắn đạt 367 triệu USD, giảm 14,8%; cao su đạt 306 triệu USD, giảm 39,2%; than đá đạt 217 triệu USD, giảm 25,4%.

Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước đạt 15 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 45% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, giảm so với tỷ trọng 46,2% của cùng kỳ năm 2013. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 19% và chiếm 37,5%, tăng so với tỷ trọng 36% của cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng nông, lâm sản ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 5% và chiếm 12,6%, giảm so với tỷ trọng 13,7%. Hàng thủy sản ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 35,3% và chiếm 4,9%, tăng so với tỷ trọng 4,1% cùng kỳ năm 2013.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu trong quý I năm nay, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất với kim ngạch ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ 2013. Tiếp theo là thị trường EU đạt 5,9 tỷ USD, tăng 7,5%; ASEAN đạt 4,7 tỷ USD, tăng 6,4%; Trung Quốc 3,8 tỷ USD, tăng 30,2%; Nhật Bản 3,6 tỷ USD, tăng 17,8%; Hàn Quốc 1,5 tỷ USD, giảm 8,9%.

Nhập khẩu hàng hoá

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Ba ước tính đạt 12,3 tỷ USD, tăng 21,9% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 32,3 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 15,5%), bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 13,8 tỷ USD, chiếm 42,6% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu và tăng 9,7%, đóng góp 4,2 điểm phần trăm trong mức tăng chung; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,5 tỷ USD, chiếm 57,4%, tăng 14,6% và đóng góp 8,2 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Kim ngạch nhập khẩu quý I năm nay tăng do đóng góp của một số mặt hàng thuộc nhóm hàng phục vụ gia công lắp ráp hàng xuất khẩu và nhóm hàng nguyên nhiên liệu dùng cho sản xuất như: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4,9 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,1 tỷ USD, tăng 23,9%; xăng dầu đạt 2 tỷ USD, tăng 21,6%; vải đạt 1,8 tỷ USD, tăng 13,3%; chất dẻo đạt 1,4 tỷ USD, tăng 5,6%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 946 triệu USD, tăng 26,6%; kim loại thường đạt 769 triệu USD, tăng 14,3%; sản phẩm chất dẻo đạt 690 triệu USD, tăng 27,8%; sản phẩm hóa chất đạt 688 triệu USD, tăng 16,8%; ô tô đạt 628 triệu USD, tăng 31,1%, trong đó ô tô nguyên chiếc đạt 180 triệu USD, tăng 32,2%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu trong quý I giảm so với cùng kỳ năm 2013 là: Sắt thép đạt 1,5 tỷ USD, giảm 3,6%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu 639 triệu USD, giảm 9,8%; phân bón đạt 245 triệu USD, giảm 24,6%; xe máy đạt 101 triệu USD, giảm 21,8%.

Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm cũng có sự thay đổi. Nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 30,2 tỷ USD, tăng 13% và chiếm 93,5% tổng kim ngạch nhập khẩu (cùng kỳ năm trước chiếm 93%), trong đó máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 13,6% và chiếm 38,7% so với tỷ trọng 38,2% cùng kỳ năm 2013. Nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu đạt 17,7 tỷ USD, tăng 12,6%, chiếm 54,8%, tương đương tỷ trọng cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 2,1 tỷ USD, tăng 5% và chiếm 6,5% kim ngạch hàng hóa nhập khẩu (cùng kỳ năm 2013 chiếm 7,0%).

Về thị trường nhập khẩu trong quý I, Trung Quốc tiếp tục đứng đầu với kim ngạch đạt 8,3 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 5,7 tỷ USD, tăng 21,5%; ASEAN đạt 5,1 tỷ USD, tăng 2,1%; Nhật Bản đạt 2,9 tỷ USD, tăng 12,1%; EU đạt 2,1 tỷ USD, tăng 0,8%; Hoa Kỳ đạt 1,5 tỷ USD, tăng 17,8%.

Hai tháng đầu năm xuất siêu 1,3 tỷ USD, tháng Ba nhập siêu 300 triệu USD nên tính chung 3 tháng đầu năm xuất siêu 1 tỷ USD, bằng 3% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong tổng xuất siêu 3 tháng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 3,9 tỷ USD; khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,9 tỷ USD. Như vậy, xuất siêu vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với các mặt hàng gia công, lắp ráp luôn chiếm ưu thế như: điện thoại các loại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện, hàng dệt may… và dự báo đây vẫn là xu hướng của hoạt động xuất, nhập khẩu trong năm 2014.