Tổ chức tín dụng giảm lợi nhuận, lương thưởng để giảm lãi suất cho vay

Theo Hà My/sggp.org.vn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số 5596/NHNN-VP gửi các đơn vị thuộc NHNN; tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tổ chức tín dụng giảm lợi nhuận, lương thưởng để giảm lãi suất cho vay.
Tổ chức tín dụng giảm lợi nhuận, lương thưởng để giảm lãi suất cho vay.

Trong đó, Thống đốc NHNN yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; theo sát biến động giá vàng thế giới và trong nước để kịp thời thông tin, khuyến cáo người dân, ổn định tâm lý thị trường, không để ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô.

Các đơn vị thuộc NHNN chỉ đạo các TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; khẩn trương xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 đối với các TCTD đáp ứng tốt các tỷ lệ bảo đảm an toàn và có khả năng mở rộng tín dụng nhưng không làm tăng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông…

Về cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN tiếp tục giám sát chặt chẽ và chỉ đạo các TCTD triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn năm 2016-2020 đã được phê duyệt; khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) từ nguồn ngân sách Nhà nước; tiếp tục xử lý vấn đề tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam) thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phần; xây dựng lộ trình tăng vốn cho các ngân hàng thương mại Nhà nước trong giai đoạn 2021-2026, trong đó có phần tăng vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Đối với các TCTD, Thống đốc yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông, TCTD cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp; thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới; hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch…