Tỉnh Bến Tre:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2022 ước đạt 6%

Theo Minh Triều/Báo Đồng Khởi

Trong quý I/2022, kinh tế tỉnh Bến Tre đã phục hồi trở lại và có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 6% (khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 2,11%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,7%; khu vực dịch vụ tăng 7,9%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,16%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 7,04%.

Sản xuất cây giống ở TP. Bến Tre.  Ảnh: T. Thảo
Sản xuất cây giống ở TP. Bến Tre. Ảnh: T. Thảo

Các doanh nghiệp từng bước được khôi phục và dần ổn định sản xuất trong tình hình mới, đạt tỷ lệ 99%. Dịch vụ vận tải khôi phục 85/112 tuyến vận tải hành khách cố định trên 21 tỉnh, thành. Các bến khách ngang sông đã khôi phục hoàn toàn.

Giải ngân vốn đầu tư công ước tăng 22,4% so với cùng kỳ. Các hoạt động đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Sản xuất nông nghiệp thuận lợi so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng vụ lúa Mùa 2021 và vụ Đông Xuân 2021 - 2022 ước 5.827ha, đạt 22,41% kế hoạch. Vụ Đông Xuân 2021-2022 xuống giống 822ha, lúa đang giai đoạn làm đòng - trổ, năng suất ước đạt 50 tạ/ha, sản lượng 4.110 tấn. Diện tích sản xuất rau màu các loại ước đạt 1.048ha, đạt 23,3% kế hoạch, tăng 6,61% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 21.593 tấn, đạt 19,63% kế hoạch, tăng 4,52% so với cùng kỳ.

Thời gian qua, giá dừa khô nguyên liệu trên địa bàn tỉnh dao động từ 40 - 75 ngàn đồng/12 trái. Sản lượng dừa thu hoạch ước khoảng 176 triệu trái, đạt 25,51% kế hoạch, tăng 3,53% so với cùng kỳ. Bưởi da xanh, cam, quýt, nhãn, xoài... đã cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán ước đạt 94.036 tấn, đạt 31,14% kế hoạch, tăng 1,86% so với cùng kỳ...

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 131 sản phẩm OCOP. Trong đó, có 67 sản phẩm 3 sao, 64 sản phẩm đạt 4 sao (16 sản phẩm tiềm năng 5 sao).

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 8.800 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 22,98% kế hoạch, tăng 7,32% so với cùng kỳ. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh mua bán đã chủ động dự trữ, bổ sung hàng hóa, đảm bảo đầy đủ số lượng, đa dạng chủng loại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 344,08 triệu USD, đạt 22,94% kế hoạch, tăng 7,04% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 148,36 triệu USD, đạt 18,55% kế hoạch, giảm 30,89% so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định, an toàn, tăng trưởng tích cực; hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Tổng vốn huy động đến cuối quý I/2022 ước đạt 49.500 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Tổng số tiền cho vay ước đạt 19.500 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Dư nợ ước đạt 49.880 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm.

Hoạt động của các dự án FDI cơ bản phục hồi hoạt động ổn định. Vốn giải ngân thực hiện các dự án FDI tính đến tháng 3/2022 ước đạt 10,28 triệu USD, tăng 12,72% so với cùng kỳ. Trong quý, có 38 đoàn nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư, tỉnh đã hỗ trợ 176 lượt nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được tập trung thực hiện. Giải quyết việc làm cho 5.826 người, đạt 29,13% kế hoạch, tăng 2,86% so với cùng kỳ. Có 148 lao động trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó có 2 lao động xuất cảnh, đạt 0,1% kế hoạch.

Các ngành, các cấp tích cực triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 63 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thông mới (trong đó, có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), 5 xã đạt 19 tiêu chí, 36 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 38 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí và không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Trung bình mỗi xã đạt 16,43 tiêu chí.