Tổng cục Hải quan công nhận thêm 02 doanh nghiệp ưu tiên

Theo Tổng cục Hải quan

Ngày 3/4/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký 2 quyết định số 952/QĐ-TCHQ và 953/QĐ-TCHQ công nhận thêm 02 doanh nghiệp ưu tiên.

Tổng cục Hải quan công nhận thêm 02 doanh nghiệp ưu tiên
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
02 doanh nghiệp được công nhận ưu tiên đợt này là công ty TNHH Intel Products Việt Nam (Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh) và công ty TNHH Nokia Việt Nam (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Các công ty này được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính về áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện và Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2011/TT-BTC.

Công ty Nokia và Intel Products Việt Nam được áp dụng các chế độ ưu tiên quy định tại Chương IV Thông tư số 63/2011/TT-BTC và có nghĩa vụ thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 24 Thông tư số 63/2011/TT-BTC và các quy định liên quan của pháp luật.

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày ký Quyết định. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá lại để xem xét gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với công ty.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã tổ chức 2 đợt cấp chứng nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 12 doanh nghiệp. Như vậy, đến nay đã có tổng số 14 doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.

Chương IV Thông tư số 63/2011/TT-BTC quy định “Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp đủ điều kiện”, trong đó có một số ưu tiên như: trong giai đoạn thông quan được miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng); giai đoạn sau thông quan được ưu tiên không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng và trường hợp kiểm tra để đánh giá sự tuân thủ pháp luật theo quy định của pháp luật); khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, hồ sơ điện tử của doanh nghiệp ưu tiên được miễn kiểm tra và được phản hồi 24/24h/ngày, 7/7ngày/tuần; doanh nghiệp cũng được ưu tiên về thời hạn nộp thuế, lệ phí hải quan và áp dụng chế độ hoàn thuế trước, thanh khoản trước, kiểm tra sau.

Điều 24 Thông tư số 63/2011/TT-BTC quy định về “Trách nhiệm của doanh nghiệp ưu tiên”. Cụ thể là:

- Tuân thủ tốt pháp luật;

-Thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục sai sót.

-Định kỳ cung cấp tình hình, số liệu về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan;

-Sẵn sàng làm rõ những vấn đề liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

- Hợp tác tốt với cơ quan hải quan trong trường hợp được yêu cầu kiểm tra;

-Trước khi thực hiện chế độ ưu tiên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho Tổng cục Hải quan, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục về đại lý làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp và cam kết về sự tuân thủ pháp luật của đại lý này. Trường hợp thay đổi đại lý, cần thông báo cho cơ quan hải quan nói trên biết và phải thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của đại lý và báo cho cơ quan hải quan nếu có sai sót.