Tổng cục Hải quan hướng dẫn hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ

Hà Anh

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành vừa ký ban hành Công văn số 728/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh Hà Giang hướng dẫn về việc hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ của Công ty TNHH MTV Seshin VN2.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Công văn số 728/TCHQ-GSQL ngày 4/3/2022, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Hà Giang kiểm tra, xác nhận thực tế các giao dịch giữa Công ty TNHH MTV Seshin VN2 và Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam. Trường hợp xác định đúng Công ty TNHH MTV Seshin VN2 chưa nhận hàng, đối tác của Công ty này chưa giao hàng, các bên liên quan đã đồng ý có xác nhận bằng biên bản về việc hủy giao dịch.

Công ty MTV Seshin VN2 không lợi dụng việc hủy tờ khai để trốn thuế hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Công ty căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện hủy 2 tờ khai khai nhập khẩu tại chỗ nêu trên.

Sau khi đã hủy 2 tờ khai nhập khẩu tại chỗ, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang có văn bản thông báo thông tin hủy tờ khai cho Chi cục Hải quan Bến Lức (Cục Hải quan tỉnh Long An) và Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh biết, để theo dõi, không xử lý hoàn thuế, khấu trừ thuế, không thu thuế đối với hàng hóa thuộc tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã hủy.