Tổng cục Hải quan là cơ quan đầu mối triển khai Chương 4 của Hiệp định UKVFTA

PV.

Ngày 24/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1425/QĐ-TTg chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA). Trong đó, Tổng cục Hải quan là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Chương 4 của Hiệp định UKVFTA.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, tại Chương 4 Hiệp định UKVFTA  qui định về Hải quan và tạo thuận lợi thương mại có 16 Điều (từ Điều 4.1 đến Điều 4.16). Trong đó, quy định cụ thể về mục tiêu; hợp tác hải quan và hỗ trợ hành chính; các quy định và thủ tục hải quan; giải phóng hàng hóa; đơn giản hóa thủ tục hải quan; phí và lệ phí; đại lý hải quan; trị giá hải quan; kiểm tra trước khi gửi hàng; mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp...

Tại Quyết định số 1425/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng giao cơ quan hải quan tham gia Ủy ban Hải quan, đồng thời cũng là cơ quan giải đáp các thông tin liên quan đến Hải quan và thuận lợi hóa thương mại.

Trước đó, nhằm triển khai thực hiện Hiệp định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVTFA. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xây dựng Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện UKVFTA.

Ngày 21/5/2021, Nghị định số 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA giai đoạn 2021-2022 đã được Chính phủ thông qua, chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hiệp định UKVFTA được nhận định sẽ giúp giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ Anh vào Việt Nam. Về phía Việt Nam, Hiệp định UKVFTA được kỳ vọng sẽ tiếp nối động lực thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư của hai bên trong những năm tới.

Hiệp định UKVFTA được chính thức ký kết vào ngày 29/12/2020 tại Anh và có hiệu lực từ ngày 01/5/2021. Hiệp định sẽ giúp Việt Nam và Vương quốc Anh duy trì các điều kiện thương mại ưu đãi và lợi ích kinh tế thông qua các cam kết mở cửa thị trường đã có trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).