Tổng cục Thuế: Quý I/2019, thu ngân sách nhà nước đạt 307.700 tỷ đồng


Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN ) của ngành Thuế trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 307.700 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, thu ngân sách trung ương ước đạt 137.000 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt 170.700 tỷ đồng
Lũy kế 3 tháng đầu năm, thu ngân sách trung ương ước đạt 137.000 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt 170.700 tỷ đồng

Theo đó, trong tháng 3/2019, tổng số thu NSNN do ngành thuế thực hiện ước đạt 93.100 tỷ đồng, bằng 8% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế thu NSNN là 307.700 tỷ đồng. 

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 12.286 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán; thu nội địa ước đạt 295.414 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 245.935 tỷ đồng, bằng 25,9% so với dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thuế cho biết, trong quý I/2019 có một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 26,7%; thuế thu nhập cá nhân 30,7%; lệ phí trước bạ đạt 26%; thu từ xổ số 45,6%; tiền sử dụng đất 31,6%; chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước 131,5%.

So với cùng kỳ hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng khá như: Khu vực sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài quốc doanh) tăng 17%; Thuế thu nhập cá nhân tăng 21,3%; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước tăng đạt gấp 20%...

Trong tổng số kết quả thu trên, số thu ngân sách trung ương lũy kế 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 137.000 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ; Thu ngân sách địa phương ước đạt 170.700 tỷ đồng, bằng 28,4% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ 2018.