Tổng cục Thuế triển khai đồng bộ giải pháp quản lý thu ngân sách các tháng cuối năm

Việt Dũng

Trong các tháng cuối năm, nếu dịch bệnh không sớm được kiểm soát sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế nói chung và công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) của toàn Ngành nói riêng. Trước thách thức đó, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao ở mức cao nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu NSNN lũy kế 7 tháng năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 763.805 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020; số thu ngân sách trung ương ước đạt 327.500 tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán, bằng 107,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương ước đạt 436.305 tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán, bằng 117,8% cùng kỳ.

Tuy nhiên, nếu dịch bệnh không sớm được kiểm soát sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế nói chung và công tác thu NSNN trong các tháng cuối năm của toàn Ngành nói riêng. Trước thách thức đó, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao ở mức cao nhất.

Theo đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các  phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN...

Ngành Thuế tiếp tục thực hiện tốt việc gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho DN và người dân theo chỉ đạo của Chính phủ, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, hồi phục, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho tăng thu NSNN.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, Tổng cục Thuế sẽ đánh giá hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ theo các Nghị quyết, Nghị định của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành trong thời gian qua; dự báo sát tình hình phát triển nền kinh tế và khả năng thu NSNN năm 2021 trên cả nước và từng địa bàn để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội làm căn cứ nghiên cứu, ban hành thêm các giải pháp hỗ trợ về thuế giúp tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu NSNN.

Bên cạnh đó, toàn Ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu, qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý thu hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu NSNN.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ DN ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Đăng tải kịp thời các hướng dẫn về nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để NNT nắm bắt kịp thời và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế.

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có dấu hiệu rủi ro, tăng cường quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế ngay từ đầu năm. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế bị gian lận vào NSNN. Tiếp tục có biện pháp yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định (đặc biệt là các tổ chức nước ngoài lớn như Facebook, Google, Youtube, Netflix...)...

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực DN ngoài quốc doanh, triển khai quyết liệt công tác chống thất thu đối các DN nhỏ và vừa, hộ, cá nhân kinh doanh tại những địa bàn trọng điểm và những lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng...

Cơ quan Thuế trong cả nước cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ, ngành liên quan như: Công an, Ngân hàng, Quản lý thị trường, Kế hoạch đầu tư,... trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản tiền nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiếp tục xử lý nợ theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị quyết số 94/2019/QH14... 

Theo Báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/7/2021, toàn ngành Thuế đã đôn đốc thu hồi được 18.802 tỷ đồng tiền nợ thuế, đạt 62,5% chỉ tiêu thu nợ giao.