Tống đạt giấy tờ tương trợ tư pháp đến 71 quốc gia, vùng lãnh thổ

Theo daibieunhandan.vn

Với tư cách là nước thành viên của Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ, Việt Nam phải thực hiện tống đạt giấy tờ tương trợ tư pháp đến 71 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.


Cho đến nay, Công ước này là công cụ pháp lý đa phương quan trọng nhất trong lĩnh vực tương trợ tư pháp với 71 nước thành viên trong đó có hầu hết những nước mà Việt Nam có nhu cầu cao trong hợp tác về tống đạt, tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại.

Việc gia nhập Công ước La Hay cho phép Việt Nam dần dần tháo gỡ nút thắt trong giải quyết các vụ việc ủy thác tư pháp ra nước ngoài lâu nay không có kết quả, góp phần thúc đẩy giao lưu dân sự, thương mại, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Tuy nhiên, để thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cần củng cố bộ phận nhân sự tại các Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan; đẩy nhanh tiến độ giải quyết giấy tờ tư pháp có yếu tố nước ngoài.