Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn ngân sách, tỉnh Bình Thuận phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu kế hoạch năm 2022.
Thúc đẩy đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thúc đẩy đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Từ nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, nhóm tác giả sử dụng phương pháp chi tiết, thống kê mô tả và so sánh để phân tích thực trạng, tìm ra và đánh giá những tồn tại, hạn chế của công tác quản lý đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Bằng phương pháp diễn dịch, nhóm tác giả đề xuất giải pháp thúc đẩy đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
Kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại tỉnh Long An

Kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại tỉnh Long An

Ngày 11/12, Tổ điều hành Diễn đàn kết nối nông sản 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp tỉnh Long An tổ chức diễn đàn trực tuyến “Kết nối giao thương nông sản giữa Long An và các tỉnh, thành phố” nhằm thông tin, kết nối giao thương nông sản giữa Long An với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, người sản xuất, thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết nông sản, đẩy mạnh tiêu thụ hàng trong nước và xuất khẩu.
Giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa

Giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa

Việc triển khai đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các cấp chính quyền, ban ngành… của tỉnh Phú Yên đẩy mạnh trong thời gian qua, nhằm thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa trong nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống người dân.
WB: Kinh tế số là tương lai của nền kinh tế Việt Nam

WB: Kinh tế số là tương lai của nền kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, mặc dù triển vọng của Việt Nam vẫn tích cực nhưng các cấp có thẩm quyền cần xử lý những rủi ro cao về tài khóa, tài chính và xã hội, đồng thời khẳng định kinh tế số là tương lai của nền kinh tế Việt Nam.
Bảo hiểm tiền gửi thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của hoạt động ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của hoạt động ngân hàng

Trong quá trình hội nhập và phát triển, với mục tiêu củng cố niềm tin và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm sự phát triển ổn định, an toàn và lành mạnh hệ thống ngân hàng, Bảo hiểm Tiền gửi (BHTG) Việt Nam đã chính thức được thành lập vào năm 1999. Sau 21 năm hoạt động, BHTG Việt Nam đã khẳng định được vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và các tổ chức tham gia BHTG, người gửi tiền nói riêng.