Tổng dư nợ cho vay của Agribank tăng 36.576 tỷ đồng

Ngọc Quyết

(Tài chính) Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Nguyễn Ngọc Bảo cho biết: Năm 2013, thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo của Agribank, tính đến 31/12/2012, tổng dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy đổi VND) đạt 480.453 tỷ đồng, tăng 36.576 tỷ đồng (+8,2%) so với cuối năm 2011, đạt mục tiêu tăng trưởng dư nợ từ 8%-10% đề ra năm 2012. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 320.075 tỷ đồng, tăng 37.082 tỷ đồng (+13,1%) so với cuối năm 2011 chiếm tỷ lệ gần 70% tổng dư nợ cho vay, cao hơn mức tăng dư nợ bình quân.

Năm 2013, Agribank đặt ra một số nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp kinh doanh như: Vốn huy động (cả ngoại tệ quy đổi) tăng từ 11% ÷ 13% so với cuối năm 2012; Dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy đổi) tăng từ 9% ÷ 11% so với cuối năm 2012; Doanh thu phí dịch vụ tăng 10% so với năm 2012...

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Nguyễn Ngọc Bảo cho biết: Năm 2013, thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Agribank đang tích cực huy động vốn ở tất cả các kênh trong và ngoài nước để có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn ở mức trên 12% còn ở những địa bàn còn nhiều tiềm năng tăng khoảng 15%, tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn sẽ đẩy lên trên 70% tổng dư nợ cho vay.

Các đối tượng mở rộng cho vay như: Kinh tế hộ, các đối tượng theo Nghị định 41 của Chính phủ, đặc biệt chú ý đến các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, các doanh nghiệp công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp…