Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đến thăm và động viên khóa sổ quyết toán tại các KBNN thuộc tỉnh Hòa Bình

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 24/12/21012, trong khuôn khổ chương trình động viên khóa sổ quyết toán cuối năm của Kho bạc Nhà nước (KBNN), Đoàn công tác số 1 do Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà dẫn đầu đã đến thăm và động viên công tác khoán sổ quyết toán năm 2012 tại KBNN Lương Sơn, KBNN Kỳ Sơn, KBNN Hòa Bình.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đến thăm và động viên khóa sổ quyết toán tại các KBNN thuộc tỉnh Hòa Bình
Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà làm việc với lãnh đạo KBNN tỉnh Hòa Bình
Làm việc với các KBNN trong chương trình động viên khóa sổ quyết toán cuối năm, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà đã nghe lãnh đạo các KBNN báo cáo tình hình hoạt động tại địa bàn như: an toàn kho quỹ; điều hành ngân sách; khóa sổ cuối năm; triển khai TABMIS… và những đề xuất kiến nghị, yêu cầu hỗ trợ của các KBNN.

Trong các buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo KBNN, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà đã cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi và tinh thần phối hợp của các cấp Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan Tài chính trên địa bàn.

Đối với cán bộ công chức các KBNN, Tổng Giám đốc đã ghi nhận những nỗ lực phấn đấu trong thời gian qua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kho bạc đã  góp phần cùng toàn ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Đối với những vướng mắc được đề xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà cho biết, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước ghi nhận và sẽ có những giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị Kho bạc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với tình hình khóa sổ quyết toán từ nay đến hết ngày 31/12/2012, Tổng Giám đốc yêu cầu tập thể lãnh đạo các KBNN và đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của các đơn vị Kho bạc cần quyết tâm nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chính xác trong nghiệp vụ thanh quyết toán các khoản chi, an toàn tuyệt đối đối với hệ thống kho quỹ và đặc biệt phải thể hiện văn minh, văn hoá trong tiếp xúc đối với khách hàng đến giao dịch tại Kho bạc.