Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 ngành Hải quan

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Năm 2014, khối lượng và chất lượng công tác khen thưởng của ngành Hải quan đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 ngành Hải quan
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc ở Cục Hải quan Tp. HCM. Nguồn: Inter

Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, đăng ký thi đua cho cán bộ, công chức toàn Ngành.

Việc phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã tạo thêm động lực cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Kết quả thể hiện trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Ngành.

Trong công tác thu ngân sách, tính đến 23/12/2014, Tổng cục Hải quan đã thu NSNN đạt 244.994 tỷ đồng, bằng 109,37% dự toán (224.000 tỷ đồng), tăng 13% so với cùng kỳ năm 2013 (216.728). Ước thu NSNN năm 2014 đạt khoảng 251.500 tỷ đồng, đạt 112,28% dự toán năm 2014, tăng 13,58% so với thực hiện năm 2013 (221.433 tỷ đồng).

Trong công tác chống buôn lậu, tính đến ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 18.448 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính  400 tỷ 976 triệu đồng, thu nộp NSNN 134 tỷ 567 triệu đồng, khởi tố 25 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 59 vụ…

Công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, nhập khẩu cũng được chú trọng. Đã triển khai Cổng thanh toán điện tử thu thuế XNK qua 17 ngân hàng thương mại trên địa bàn của 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, nhằm tạo thuận lợi cho công tác thu nộp thuế. Tổng cục đã tổ chức quản lý vận hành Trung tâm dữ liệu mới đảm bảo cho hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của Tổng cục Hải quan vận hành ổn định 24/7.

Tính đến ngày 20/12/2014, Tổng cục Hải quan đã công nhận mới chế độ doanh nghiệp ưu tiên (DNƯT) đối với 11 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp được công nhận chế độ DNƯT lên 24 doanh nghiệp....

Năm 2015, Tổng cục Hải quan tiếp tục hướng đến các phong trào thi đua với nội dung, mục tiêu cụ thể và thiết thực. Ngành xác định các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về ổn định kinh tế, chính trị, xã hội. Trong đó, tiếp tục quán triệt các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ hai, tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu; kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN; triển khai các nội dung của Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020...

Thứ ba, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2015 do Quốc hội giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao.

Thứ tư, xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh; hoàn thiện tổ chức bộ máy; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Thứ năm, tiếp tục thực hiện nghiêm Tuyên ngôn phục vụ khách hàng gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng hình ảnh  mới của Hải quan Việt Nam.

Thứ sáu, tổ chức các phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp hướng tới Đại hội thi đua ngành Tài chính, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam. Kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công chức hăng hái hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2014, Tổng cục Hải quan đã xét khen thưởng định kỳ và đột xuất, khen thưởng tổng kết năm 2013, trình Bộ Tài chính đề nghị khen cao năm 2014. Kết quả như sau:

* Khen thưởng thành tích thường xuyên:

+ Tập thể lao động xuất sắc: 382  tập thể;

+ Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 01 cá nhân;

+ Chiến sỹ thi đua ngành: 614 cá nhân;

+ Cờ thi đua Bộ Tài chính: 11 tập thể; Cờ thi đua Chính phủ: 03 tập thể;

+ Huân chương Độc lập hạng ba: 01 tập thể;

+ Huân chương Lao động hạng nhì: 04 tập thể và 03 cá  nhân;

+ Huân chương Lao động hạng ba: 42  tập thể 134 cá nhân;

+ Bằng khen Chính phủ: 52 tập thể và 183  cá nhân;

+ Bằng khen Bộ Tài chính: 64 tập thể và 899 cá nhân.

* Khen thưởng thành tích  đột xuất:

+ Giấy khen Tổng cục trưởng: 94 tập thể; 598 cá nhân;

+ Bằng khen Bộ Tài chính: 21 tập thể; 170 cá nhân;

+ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 03 tập thể; 12 cá nhân;

+ Huân chương Chiến công hạng ba: 01 tập thể; 08 cá nhân;

+ Huân chương Chiến công hạng nhì: 01 tập thể; 02 cá nhân;

+ Huân chương Chiến công hạng nhất: 01 cá nhân.